ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: