ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ประเด็นหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: