ประกาศราคากลางจ้างนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี ๓) จำนวน ๔ ราย

You are here: