ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามตัวชี้วัดกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: