ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: