ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี ๒) จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: