ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: