ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: