ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

You are here: