ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You are here: