ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: