ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี 2) เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: