ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมือง นักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : การออกแบบอนาคตกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน หัวข้อ “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล๊อกโลกทัศน์ความยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: