ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ “รู้กฎหมายไปกับสำนักงานกิจการยุติธรรม” จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: