ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: