ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษามาตรการ ที่ส่งผลต่อการลดจำนวนผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่การบังคับโทษจำคุกและ ประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: