ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๘ “นักโทษล้นคุก” กับความท้าทายของกระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.

You are here: