ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: