ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ๑๐ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.

You are here: