ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสื่อสารองค์กรภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here:
ปิดโหมดสีเทา