ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ (Workshop) ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: