ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: