ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: