สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

You are here: