สกธ.ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค (State Quarantine)

You are here: