สกธ.เป็นผู้แทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ

You are here: