ผอ.สกธ. ร่วมเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

You are here: