สกธ. ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

You are here: