พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (11 ส.ค.60) เวลา 13.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม นำโดยนายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม) และคณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงหน้าห้องวิวิธกิจกรรม

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ)

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) —————————— ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย และผ่านการคัดเลือกข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน ๒ ราย นั้น ผลการสอบราคา ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ได้แก่ บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด และบริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด…