ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธส.9

 

“SDGs : Goals 16”

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 15 มิถุนายน 2561

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธส.9

คลิ๊กที่นี่