“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561

 

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ “เปิดใจ และ เปิดอ่าน” ความรู้กฎหมายสมุดภาพอินโฟกราฟิก จากความตั้งใจของพวกเรา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ให้กับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนำไปฝากให้กับคนที่ท่านรักและครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับความเดือดร้อน

พวกเราชาว สกธ.ขอให้แฟนเพจและพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัยและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของท่านและครอบครัว ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ 2561”

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วันนี้ (๑ ม.ค. ๒๕๖๑) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำผู้แทนบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1️. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย – ความสอดคล้องตามนโยบาย /มติครม./คำสั่งคสช. ได้แก่ กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม การเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทางการสร้างความปรองดองและความขัดแย้ง – โครงการมีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน กองทุนยุติธรรม สชง. งานคุมประพฤติ ราชทัณฑ์ บังคับคดี พินิจและคุ้มครองเด็ก – การป้องกันแก้ไขสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว หนี้นอกระบบ บุกรุก/ข้อพิพาทที่ดิน ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพื้นฐาน ปัญหาความไม่สงบปชายแดนภาคใต้ เป็นต้น – ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 2️. ที่ประชุมมีมติให้จัดกลุ่มข้อเสนอโครงการฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ…