ยธ. อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 จ.นครนายก

วันที่ 18 ม.ค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จัก กพยจ : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ตามนโยบายของ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 5 จำเป็นต่อเนื่อง – “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” 4 จำเป็นเร่งด่วน – “เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน” 3 จำเป็นยั่งยืน – สร้างการรับรู้กฎ-กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคี-ปรองดอง และได้อธิบายถึง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกำหนดกรอบในการจัดทำชุดความรู้ทางด้านกฎหมาย แบ่งออกเป็น 7 กรอบ ได้แก่…