สกธ.จัดสัมมนาติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 สกธ.ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในรอบไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

มีการบรรยายพิเศษโดย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

และกิจกรรมประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม จำนวน 8 ประเภทกีฬา รวมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัล

 

ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำบัญชี 2562

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เรื่องเพื่อทราบ 1. รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 2. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 3. รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2560 4. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านไม่ใช่การเงิน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อพิจารณา 1. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 2. ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา…