สกธ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 12 กค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายชาตรี จันทร์เพ็ญข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี