โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 จ.ขอนแก่น

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ (ผอ.สพก.) กล่าวรายงาน มีเนื้อหาสาระสำคัญ เกี่ยวกับ ความสำคัญของงาน “ยุติธรรมชุมชน” และ ช่องทางการเรียนรู้เรื่อง “กฎหมาย” โดยสื่อผ่านคลิปวิดีโอ ดังนี้ – เราให้คะแนนเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ระดับใด 1-10? https://youtu.be/NAURJneOF74  – ทำไมต้องยุติธรรมชุมชน? https://youtu.be/yBsApc4zJAo – ไอ้ขี้คุก https://youtu.be/AKXAGjDGQ5M ผ่านมุมมองภาคประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “หนี้” โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (DSI) ในรูปแบบเกมส์…