อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ. ,กพน. ,คป. ,กบค. ,กสพ. , รท วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรม 12 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกาฬสินธุ์ ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรม 18 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกลางนครราชสีมา ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ ,จนท.คป., จนท.กสพ. และ จนท.บค.…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีปิด”โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ได้มีการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ กรอบการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปี 62 ภารกิจ 5 ด้าน ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาคดี ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่

ภายหลังจากการบรรยาย นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรมและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก