สกธ. ร่วมตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่  28 ก.ค. 2561  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จากนั้น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม ๑ (JA 1) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมสัมมนาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมการประชุม และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นเลขานุการฯ ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำในกรอบที่ 1 และกรอบที่ 2 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้ กรอบที่ 1 การกำหนดนิยามและแนวทางการติดตามข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ (1) การกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำ – เห็นชอบการกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำตามแนวทางที่หน่วยงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรมดำเนินการไว้อยู่แล้ว – มีข้อสังเกตในกรณีการนับการกระทำผิดซ้ำของแต่ละหน่วยที่ยังคงมีช่องว่างในการนับหรือเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ควรกำหนดให้มีการนับการกระทำผิดซ้ำที่เป็นภาพรวมของหน่วยงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้เห็นตัวเลขบุคคลที่กระทำผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทุกกระบวนการทั้ง การถูกจับกุมซ้ำ (Re-arrest) การถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดซ้ำ (Re-conviction) และการถูกลงโทษจำคุกซ้ำ (Re-imprisonment/Re-commitment) (2) การจัดหมวดหมู่ฐานความผิดด้านการพัฒนาพฤตินิสัย –…

สกธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

สกธ. ร่วมงานครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมงานครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ร่วมกล่าวมุทิตาจิต ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายอาญา ร่วมทั้งเป็นบุคคลสำคัญในการร่วมพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ฯ ได้ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายอาญา : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ” ด้วย

พร้อมกันนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดทำหนังสือ “นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ฯ รวมทั้งเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ มอบให้กับผู้ร่วมงานด้วย