ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

 

เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพร้อมร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม “ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยสรุปแนวทางการจัดทำชุดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้

ส่วนที่ 1 (ต้องรู้ว่าว่าใครคือผู้กระทำผิดซ้ำ)
1. การนิยามผู้กระทำผิดซ้ำ โดยต้องศึกษาข้อมูลของผู้ที่กระทำผิดซ้ำ
2. การส่งต่อคนกระทำความผิดให้หน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนที่ 2 (การบำบัดฟื้นฟู-intervention)
1. โปรแกรมที่ใช้บำบัดฟื้นฟูสอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทำผิดหรือไม่
2. มีการใช้โปรแกรมกับผู้กระทำผิดครบถ้วนหรือไม่
3. ความสำเร็จของโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิด

ส่วนที่ 3(การติดตามหลังปล่อย)
1. การติดตามผู้พ้นโทษ หน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วม
2. ติดตามชีวิตหลังการปล่อยตัวซึ่งมีสภาพแวดล้อม สภาพเป็นอยู่อย่างไร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม การสร้างความเข้าใจ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ สวพ. จะรวบรวมประเด็นจากที่ประชุมเพื่อพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหากระทำผิดซ้ำ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

  เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ Hall 2 Impact เมืองทองธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรม เพื่อสังคมและคนทั้งมวลในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” (Thailand Friendly Design Expo 2018) พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่วมออกบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ /กองทุนยุติธรรม /สำนักงานกิจการยุติธรรม /กรมสอบสวนคดีพิเศษ /กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กและเยาวชน ของที่ระลึกจากฝีมือผู้ต้องขัง และกิจกรรมการทดสอบยิงปืนแบบเสมือนจริง เป็นต้น สำหรับ สกธ. ได้ร่วมนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันผ่าน Infographic /แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ทั้งนี้…