ผอ.สกธ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

  วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย และในเวลา 12.30 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารจาก วช. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ของกระทรวงยุติธรรม โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์…