สกธ.ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร รมว.ยธ.

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ และรดน้ำขอพร พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม