ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะประเมินผลป้องกันอาชญากรรม

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยื่นข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการยุติธรรม อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ   ที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   29   เมษายน  พ.ศ. 2562

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สกธ. ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่2 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร ครั้งที่2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคี โดยประเภทกีฬาการเเข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้เเก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แชร์บอล และฟุตบอล ซึ่งในโอกาสนี้ ผอ.สกธ.ได้ร่วมลงแข่งขันเเบดมินตันคู่พิเศษและฟุตบอล ทางด้านรองผอ.สกธ. ร่วมแข่งขันแชร์บอล