ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 9 รายการ   ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด และเสนอราคาต่ำสุด พร้อมทั้งจำนวนเงินไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ จำนวน 8 รายการ ดังนี้   No. รายการครุภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector) ความละอียด Full HD พร้อมติดตั้งเดินสายสัญญาณ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-2265U 254,000.00…