การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562

  วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผอ.สกธ.​ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562​ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี​ ประเสริฐทองกร​ รองผอ.สกธ.​ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ.เป็นประธานการประชุมในช่วงแรกและร่วมสังเกตการณ์การประชุม​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2. การขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 6 เดือนแรก 5. การรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มติที่ประชุม: รับทราบ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ ควรมีการเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU มาร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการ โดยให้กรมพินิจฯ ไปดำเนินการจัดทำ…

สกธ.ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สกธ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยภายในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ดี และพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว