สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม สกธ. และมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ