กิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน ของ สกธ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานในกิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2 โดยกิจกรรมได้มีการนำเสนอรายงานกลุ่มวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cyber Crime) ในรูปแบบ romance scams
2. ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง (เด็กแว้น)
4. การป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
5. บัญชีม้า ธุรกรรมอำพรางของอาชญากร
6. ปัญหาอาชญากรรมการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน สกธ. ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะรายงานทางวิชาการและโครงการต่างๆ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ และได้ร่วมคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมการถอดบทเรียนดีเด่น ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในช่วงพิธีปิดหลักสูตร CP2 ต่อไป

สกธ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร