สกธ.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยในโอกาสนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเเพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนเเก่น อีกด้วย

กิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-14.15 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ (ภายใต้โครงการ”เสริมสร้างสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ”) ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ห้องประชุมบีบี 205

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
– มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ตระหนักและนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ