พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -15.30 น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งปีนี้ สกธ. ได้รับรางวัล ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (open governances) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
มอบหมาย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล