การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา14:30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 และวางแผนการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งติดตามและรับฟังข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 51 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดยธ.จากส่วนกลางและในพื้นที่ และผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต การอภิปรายในวันนี้สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ การอภิปรายหัวข้อ “การทบทวนและสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” โดยวิทยากรจากหน่วยงานสังกัด ยธ. ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน…

สกธ. เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน

  วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action Integrated Implementation for THAIS) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เเละรูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงาน โครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ (New web Leader ship Pogram -WW) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (policy work/Study Team) และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น…