ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันนี้​ (อังคารที่​ 17 กันยายน 2562) สกธ. ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 4/2562​ โดย ผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. การรายงานผลความคืบหน้าโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 3. การจัดส่ง Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4. การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5. การบรรยายในหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 1.…