เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ในสังกัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็น ณ พื้นที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน 2 ไร่ และพื้นที่ของเรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน